La mort de Franco

Les restes du franquisme

Vidéo INA