هل تقصد؟:
bertrand langeais

أف ب بالتواريخ

1999 Eric Giuily est élu PDG de l'AFP 50 / 50 2000 Bertrand Eveno est élu PDG de l'AFP Réélu ... le 24 octobre 2003 à la présidence de l'AFP. 2000- 2015 1 / 37 2000 Bertrand Eveno est élu PDG ...